Placell AB omsätter c:a 120 MSEK och har byggt upp en högautomatiserad tillverkningsenhet för produktion av plastkomponenter upp till 2,5 kg med specialisering mot produkter med ingjutna detaljer och tvåkomponentsproduktion. Verksamheten kompletterar KB Components övriga verksamhet och förstärker gruppens position på den nordiska marknaden.

KB Components förvärvar Placell AB i Gislaved och kommer att integrera verksamheten i sin europeiska formsprutningsverksamhet. I samband med förvärvet kommer bolaget att byta namn till KB Components Placell AB. 

Efter förvärvet kommer KB Components att omsätta drygt 1,2 miljarder SEK och erbjuda produktion på åtta enheter, varav fem är lokaliserade i Europa, en i Asien och två i Nordamerika. Kunderna återfinns inom lätta fordon, tunga fordon, möbler, belysning och övrig industri.

Säljare är investmentbolaget Captea Markets AB och Anecta AB bistod vid transaktionen.

För ytterligare information vänligen besök www.kbcomponents.com  eller kontakta KB Components vice VD, Lars Holtskog. Lars.holtskog@kbcomponents.com

Pro forma, after the acquisition, the turnover of the KB Group will increase to 120 MEuro, offering production from eight sites, whereof five are located in Europe, one in Asia and two in North America. The customer portfolio includes customers within light vehicles, heavy vehicles, furniture, lighting, medical, chrome plating and other industry.

Seller is the investment company Captea Markets AB and Anecta AB assisted during the transaction.

For further information please visit www.kbcomponents.comor contact KB Components Vice President, Mr. Lars Holtskog. Lars.holtskog@kbcomponents.com