KB Components Group förvärvar Innotech Precision Inc.

KB Components Group, en del av BrA Invest, meddelar härmed att man förvärvat Innotech Precision Inc.i Toronto, Kanada. Bolaget omsätter 16 MCAD, har c:a 60 anställda och kommer att bli ett dotterbolag till KB Components Canada.

Innotech Precision Inc., ett ledande nordamerikanskt formsprutningsföretag, utmärker sig för sin produktion av funktionella och komplexa plastkomponenter avsedda för fordons- och industriapplikationer. Företaget har toppmoderna elektriska formsprutningsmaskiner med hög grad av automation. Innotech använder flera komplexa tekniska material och fokuserar på vertikala och horisontala formsprutningsmaskiner med 1K och 2K teknik samt värdeskapande efterbearbetningsprocesser.

Innotech grundades som en specialavdelning för tillverkning av formverktyg inom Noma Industries. Därefter har företaget utvecklats under ledning av Rudy Koehler Sr., den tidigare VD:n för Noma. Idag är Innotech allmänt erkänt för sin kvalitet och har snabbt blivit en stor leverantör till världens ledande OEM:er inom fordons- och industriapplikationer.

Rudy Koehler Jr. uttrycker sin entusiasm för det nya partnerskapet och säger ”Vi är glada att samarbeta med KB. Våra affärsfilosofier stämmer perfekt överens och vi känner att framtiden för vår organisation och våra kunder är i goda händer med KB teamet.”

Stefan Andersson, VD för BrA Invest, är entusiastisk inför förvärvet och säger, ”Innotech imponerar på oss med sin kvalitet och kapabilitet. Detta är det perfekta tillskottet vi har sökt för vår expansion i Nordamerika.”

David Ulrich, President för KB Components Canada Inc., betonade att Innotech’s höga kvalitetsstandarder och expansionspotential gör det till ett värdefullt förvärv. Han tillade att det också gör det möjligt för KB att få tillgång till kunder och marknader som tidigare var otillgängliga för dem.

KB Components Group, med över sju decenniers erfarenhet, specialiserar sig på design, utveckling och tillverkning av premium plastkomponenter för bl.a fordons-, medicin- och konsumentvaruindustrin.