KB Components tar ytterligare ett steg i utvecklingen av enheten i Örkelljunga och I dagarna har en ny medarbetare tagit plats, en tvåarmad robot som kan arbeta med repetitiva arbetsuppgifter tillsammans med en verklig person.  

KB Components har alltid varit i framkant avseende användningen av ny teknik och tar nu ytterligare ett steg i automatiseringen av montering som kräver interaktion mellan medarbetare och robot för att säkerställa rätt kvalitet. Enheten i Örkelljunga är en av Europas modernaste produktionsanläggning för formsprutade plastkomponenter och man har lång erfarenhet av avancerad robotteknik som en del i produktionsprocessen. Den kollaborativa roboten (även kallad cobot), tar samarbetet mellan människa och robot till en ny nivå. Aldrig tidigare har vi människor och robotar haft möjlighet att arbeta så nära varandra. Den nya medarbetaren kräver inga säkerhetszoner som en traditionell robot då den är utvecklad med sensorer som automatiskt bromsar upp rörelserna och stannar roboten då något närmar sig. 

Coboten är slående lik en människa med armar, handleder och mänskliga dimensioner och rörelser. Den är specifikt utformad för att arbeta med små detaljer sida vid sida med sin mänskliga kollega utan galler och grindar. En del av automatiseringen som tidigare inte varit så finutvecklad. 

– Tack vare sina mänskliga rörelser så känns det helt naturligt att vara dennes kollega. Den känner av när jag lägger dit detaljer som den sedan slutför monteringen av. Den till och med ”ryggar” tillbaka om jag skulle komma åt armen, säger Pernilla Knutsson som dagligen arbetar med coboten. 

Roboten har en outtröttlig förmåga för exakta, repetitiva uppgifter som gör det möjligt att automatisera processer som involverar ett fysiskt flöde av material, tillverkning av färdiga varor och eliminera repetitiva monteringsarbeten som lätt ger upphov till belastningsskador.