Den svenska industrikoncernen KB Components förvärvar QFC Plastics Inc. i Arlington Texas, USA.

KB Components förvärvar QFC Plastics Inc, USA och integrerar företaget i sin nordamerikanska formsprutningsverksamhet.

QFC Plastics omsätter c:a 130 miljoner SEK och har byggt upp en tillverkningsenhet för produktion av avancerade komponenter i en maskinpark upp till storleken 2200 ton och i en fabrik om totalt 16 000 m2. Kunderna finns inom områdena medical, industri och automotive. Affären är strategiskt viktig och ger KBC en ytterligare förstärkt position på den nordamerikanska marknaden i en region där vi inte hittills kunnat erbjuda kunderna produktion och annan service. I och med detta förvärv kommer KB Components Nordamerika ha totalt 5 fabriker, 2 i Kanada, 1 i USA och 2 i Mexiko. Tillsammans pro forma omsätter denna verksamhet 1,3 miljarder SEK på rullande 12 månaders basis.

KB Components Group, utöver ovan, med verksamheter i Europa och Kina i tillsammans tio produktionsenheter prognostiserar en årsomsättning om 2,5 miljarder SEK för verksamhetsåret 2023. Kunderna återfinns inom lätta fordon, tunga fordon, medicinteknik, möbler, belysning och övrig industri.