Kvalitet är ledstjärnan för allt vi gör 

Vi leverera produkter med rätt kvalitet genom att aktivt utveckla metoder för att höja och säkerställa produktkvaliteten. Ett certifierat ledningssystem används för att säkerställa alla steg genom hela tillverkningsprocessen, från konstruktion till leverans. 

  • Standarder: ISO 14001, IATF 16949, ISO 9001, ISO 13485 
  • Lean Enterprise 
  • APQP-process 
  • Löpande förbättringar 
  • Inga fel som målsättning 
  • Socialt ansvarstagande (CSR) 

 

Vi arbetar aktivt med innovativ konstruktion, materialåtervinning, avfallsminskning och energieffektivitet för att löpande minska både vår egen och våra kunders miljöpåverkan.