Kvalitetspolicy

KB Components är en leverantör av tekniska formsprutade och extruderade produkter åt kunder verksamma inom internationell fordons- medicinsk- och verkstadsindustri. Vårt mål är att vara kundens första val av samarbetspartner. Våra produkter och tjänster ska tillfredsställa och överträffa våra kunders krav och förväntningar.

 

Detta gör vi genom allas engagemang och delaktighet i arbetet för total kvalitet genom:

  • Att hålla god ordning och reda
  • Att aktivt jobba med ständiga förbättringar och processinriktad metodik
  • Att som ett minimum följa våra lagar och kundernas krav
  • Att arbeta målinriktat, kostnadseffektivt
  • Att ständigt kompetensutveckla våra medarbetare