KB Components förvärvar Lakeside Plastics i Windsor, Kanada och integrerar verksamheten i sin nordamerikanska formsprutningsverksamhet. Förvärvet sker i form av en inkråmsaffär och verksamheten kommer från 1 november att drivas genom KB Components Canada Inc. 

Lakeside Plastics omsätter ca 175 miljoner SEK och har byggt upp en avancerad tillverkningsenhet för produktion av plastkomponenter upp till 9 kg med specialisering mot produkter med ingjutna detaljer och clips. Förvärvet kommer att tillföra ett antal kunder inom segmentet elektrifierade lätta fordon, kompletterar KB Components övriga verksamhet och förstärker gruppens position på den nordamerikanska marknaden. Den existerande verksamheten inom KB Components i Windsor kommer att slås samman med verksamheten inom Lakeside Plastics och den sammanslagna enheten kommer att ha en omsättning om ca 500 miljoner SEK 2022. 

Efter förvärvet kommer KB Components att omsätta drygt 1,7 miljarder SEK och erbjuda produktion på åtta enheter, varav fyra är lokaliserade i Europa, en i Asien och tre i Nordamerika. Kunderna återfinns inom lätta fordon, tunga fordon, medicinteknik, möbler, belysning och övrig industri.