Components huvudkontor i Örkelljunga kommer till hösten 2020 att täcka stora delar av taket, men också en stor markyta, med solceller. På en yta total yta på 5750 kvm planeras det montering av 1450 st solmoduler som ska komma i drift efter sommaren.

– Det är en insats för miljön och samtidigt är det en lönsam investering genom att vi återvinner energin till vår egen produktion, säger Gabriela Holmström som leder projektet på KB Components. 

– Detta kommer att ske i två etapper. Vi börjar med bygget på taket innan vi börjar med monteringen på markytan, fyller fastighetsskötare Magnus Eriksson i.

Hållbarhet och miljö har vägt tungt i beslutet om investeringen och det är ett långsiktigt mål att det ska återbetala sig efter 10 år, med en livslängd på 30–40 år. Swede Energy är helentreprenör för projektet i Örkelljunga och branschledande inom hållbara energilösningar till kommersiella fastighetsbolag och industrier i Sverige. 

– De här solcellerna kommer att täcka nära 5% av vår elförbrukning och det är klart att det gör oss mindre sårbara mot prishöjningar från elmarknaden. Förhoppningsvis sänder det också en signal till våra kunder att vi kör på det gröna spåret, avslutar Gabriela.