Den svenska industrigruppen KB Components har ingått ett avtal med CTPark om att uppföra en ny fabrik om 16.000 m2 i Zilina, Slovakien för att möjliggöra fortsatt expansion av dess verksamhet i centrala Europa. Anläggningen kommer uppföras i närheten av KIA Automotive’s produktionsanläggning och kommer att betjäna kunder inom medicinteknik, belysning, generell industri och fordonsindustri med formsprutning av plastkomponenter, extrudering av profiler, renrums produktion och montering. 

– Investeringen i Zilina är en del av omstruktureringen av vårt europeiska produktionsupplägg, där närheten till våra kunder är av avgörande betydelse. Genom att uppföra en helt ny fabrik kommer vi att kunna introducera samma produktionsfilosofi som kännetecknar våra övriga produktionsenheter där hög automationsgrad och kontinuerlig uppföljning av våra processer, säkerställer både kvalitet och produktivitet, säger Lars Holtskog, Vice VD för KB Components.

Efter färdigställandet av den nya enheten, som beräknas slutföras under 2021, kommer KB Components att driva sin verksamhet från sju anläggningar belägna i Gislaved och Örkelljunga i Sverige, Kaunas i Litauen, Zilina i Slovakien, Wuxi i Kina, Puebla i Mexico samt Windsor i Canada.