KB Components arbetar för att säkerställa driftsäkerhet på alla enheter genom att skapa en global struktur för kontinuerliga förbättringar och strukturer för ”Best Practice Sharing”. För att göra detta använder de verktyget LDA (Lean Deployment Assessment) utvecklat av Volvo Cars.

Syftet är att standardisera KB’s fabriker med högre effektivitet och kvalitet. Förbättringsansvarig för projektet är Elvis Pruckus, chef för Litauen. Projektledare är Lars Holtskog och Göran Hallbäck.