Att manuellt montera pallkragar på träpallar är ett arbetsintensivt och tungt arbete. När KB Components i Örkelljunga skulle ta fram en automatisk utrustning för att bygga pallar stod de inför en stor utmaning då det inte fanns några färdiga system att tillgå. Många kontakter togs med både svenska och internationella bolag inom automatisering, men ingen av dem hade en bra lösning. Det visade sig att hjälpen fanns närmare än de trodde.

Tidigare monterades alla kragar på pallar manuellt på KB Components. Ett slitsamt arbete som ofta var orsak till arbetsskador i rygg och armar, stickor i händer och fingrar samt klämskador. När ledningen beslutade att arbetet skulle automatiseras vändes först blicken internationellt för att finna en lösning, men även olika svenska företag kontaktades.

– Det har tidigare funnits automatiserad hjälp att få när det gäller att plocka isär pallar. Men att plocka pallkragar direkt från stuv, resa upp kragen och placera den på tom pall har inte funnits. Efter att ha letat på åtskilliga ställen internationellt visade sig att den bästa hjälpen fanns ”nästgårds”, säger Bo Harrysson, produktionstekniker och den som är ansvarig för kravspecifikationen. 

Valet av leverantör föll på det lokala företaget Prepac. De började skissa på en lösning och efter ett provisorikt test så kunde de skräddarsy en maskin för KB Components behov. Den första pallmaskinen har nu varit i bruk närmare ett år och hittills har över 300 000 pallkragar och ca 95 000 pallar byggts. Den framgångsrika lösningen har lett till att ytterligare en cell för pallbyggnation har installerats.

–  Det har varit viktigt för oss att säkerhetsställa leveransen av pallar till våra kunder och vi insåg att det behövdes ytterligare en pallbyggnadsenhet till i en annan del av produktionen. Vi har stora pallflöden i olika delar av fabriken och två maskiner underlättar logistiken. De fungerar väldigt bra, kapaciteten är cirka 2 min per pall med 4 kragar, även med kragar som är begagnade. De kragar som har för mycket klamrar, etiketter, smuts eller sprickor sorteras bort automatiskt, säger Bo Harrysson.

Automatiseringen av pallbyggnationen är en del av arbetet med att skapa en av Europas modernaste anläggningar för formsprutning av plastkomponenter. Tillsammans med automattruckar och höglagerlösningar möjliggörs stora flöden av gods utan manuellt arbete.  Både anställda och ledning är mycket positiva till hur automatiseringen har förbättrat arbetsmiljö och produktivitet och välkomnar alla som är intresserade att besöka Örkelljunga.