Informera

För oss på KB Components är det viktigt att varje medarbetare känner sig som en del i KB-familjen. För att bygga den känslan är det viktigt att alla känner sig sedda och att ingen hamnar utanför i vårt informationsflöde. Det är en självklarhet att alla ska veta vad som händer på företaget och vi eftersträvar 100% transparens. För att underlätta detta har alla avdelningar möten minst en gång i månaden där information om vad som händer, lönsamhet, trivsel, mål och övrigt informeras. Dessa möten är anpassade till varje avdelning. Mötena är informella och alla uppmanas att nyttja mötena till att ge feedback. Man kan lyfta upp eventuella problem och behov av stöd eller ge förslag på förbättringar. Vissa avdelningar, har dagliga morgonmöten där de går igenom aktuella frågor för dagen.

En gång om året hålls ett stormöte. Där informerar ägarna/VD om nuläget, framtida mål samt hur det går för koncernen. Där redovisas öppet siffror om bolagen i hela koncernen.

Förutom det skickar våra ägare och VD ut ett informationsbrev varje kvartal, med information om hur det går för företaget, vad som hänt senaste kvartalet och framtidsplaner. Brevet distribueras via mail och som papperskopior som sätts upp på anslagstavlan i info-centret.

Övrig information och nyheter, t.ex. från HR, distribueras ut till personalen via mail och tv-skärmen i info-center. Även på hemsidan, www.kbcomponents.se publiceras lättillgänglig information i form av bl.a. nyheter och nya jobb.

Kontakt