Fördela – Medel

Via medarbetarsamtal och lönesättning skapas en tydlig koppling mellan prestation och ersättning och via våra GPTW-grupper involveras samtliga medarbetare i arbetet med att skapa en av världens bästa arbetsplatser. Där skapas en bas för lönesättningen genom personliga mål som regelbundet följs upp. Genom att öppet och uppriktigt kommunicera hur företaget ser på din prestation och kommande utveckling läggs grunden för ömsesidig förståelse för lönesättningen.

För dig som arbetar som kollektivanställd tillämpas en lönestege som styr i vilken lönegrupp man placeras. Vid medarbetarsamtalen informeras du om vart du är placerad och hur du ska gå tillväga för att avancera till en högre grupp eller nå en annan befattning. Som anställd på KB Components är du berättigad att ta del av en rad förmånliga erbjudande. Utöver pensionsavsättningar och friskvårdsbidrag har du även möjlighet att ta del av subventionerade luncher i vår fantastiska restaurang. På onsdagar äter vi alla en gemensam frukost i restaurangen som företaget bjuder på. Utöver det har du tillgång till fruktkorg med färsk frukt två gånger i veckan.

Varje år kommer du bli inbjuden att delta i våra oförglömliga jul- och sommarfester som garanterat kommer ge dig ljusa minnen för livet. Utöver det anordnar vi med jämna mellanrum andra sammankomster utanför arbetstid, så som brännbollsturnering, afterwork och olika friskvårdsinriktade aktiviteter.

KB Components erbjuder även förmånliga erbjudande och rabatter hos samarbetspartners där du bland annat har möjlighet att skaffa ett Preem-kort och därigenom ta del av företagets upphandlade rabatter.

Att KB Components ingår i en större ägarkoncern gör att du kan utnyttja en bra personalrabatt vid köp hos bland annat Dogman samt har möjlighet att få förtur till hyresrätter genom ägarkoncernens bygg- och fastighetsbolag.

Fördela – Socialt ansvarstagande

KB Components arbetar aktivt för att bidra till en god samhällsutveckling och ett hållbart nyttjande av våra gemensamma resurser. Genom att använda vår expertis inom polymera material har vi bidragit till att öka återanvändningen av polymera produkter där vi t.ex. återanvänder schampoflaskor för att producera komponenter till våra fordonskunder.

Som leverantör till Solvatten hjälper vi människor i utsatta delar av världen att få tillgång till rent vatten och genom initiativet ”Ingenjörer utan gränser” ger vi våra anställda möjlighet att bidra till att lösa tekniska utmaningar.

Kontakt