Inspirera

Vår framgång bygger på engagerade och motiverade medarbetare och det är därför en självklarhet för oss att löpande förklara vart vi är på väg och att skapa förutsättningar för att lyckas. Varje anställd är en del i vårt team och tillsammans delar vi både framgång och motgång. Vi har stora visioner och dessa bryter vi ner till tydliga mål för avdelningar och individer. Vi är övertygade om att det finns en tydlig koppling mellan prestation och mål som skapar motivation, engagemang och inspiration.

Vi uppmuntrar alla medarbetare att kontinuerligt utvecklas, både vad gäller egna kunskaper och färdigheter och arbetet i stort. Vi erbjuder schemalagt utvecklingsarbete några timmar per månad där man själv har möjligt att påverka  vilket skapar både gemenskap, trivsel och bidrar till att utveckla vårt företag.

Våra chefer är både ledare och föregångare och inspirerar sina kollegor på daglig basis genom feedback och uppmuntran. Extern uppmärksamhet och positiv feedback sprider vi via interna kanaler. Det sporrar, inspirerar och stärker yrkesstoltheten som skapar ett drivet team.

Våra chefer utbildas och certifieras i något som vi kallar KBs ledarstjärna[1], KB Star på engelska. Utbildningen har vi tagit fram tillsammans med en extern ledarskapskonsult och grundar sig i det situationsanpassade ledarskapet.

KB Components ledarstjärna har ledningsgruppen, HR samt VD för dotterbolaget KB System gemensamt tagit fram och representerar vår ledarskapsprofil samt den kultur som ska råda inom vårt företag. Ledarstjärnan utgår från fem värdeord; affärsmannaskap, professionalism, engagemang, transparens och prestation. Dessa värdeord är sedan nedbrutna och förklarade för att tydliggöra vad som förväntas av dig som chef och vad du som medarbetare kan förvänta dig av din chef.

Lars Pedersen arbetar inom Teknisk Service i Örkelljunga.

”Medarbetarsamtalet är en bra möjlighet att både ge och få feedback. Inom Teknisk Service sker mycket investeringar i ny teknik och vill man vara med och utvecklas inom nya områden är medarbetarsamtalet bra då vi både dokumenterar och tidsätter aktiviteter/utbildningar. Även positivt att medarbetarsamtalen används för att lyfta arbetsmiljön och hur du själv kan bidra för att höja trivseln/engagemanget ytterligare.”

Våra chefer är både ledare och föregångare och inspirerar sina kollegor på daglig basis genom feedback och uppmuntran. Extern uppmärksamhet och positiv feedback sprider vi via interna kanaler. Det sporrar, inspirerar och stärker yrkesstoltheten som skapar ett drivet team.

Våra chefer utbildas och certifieras i att just inspirera och uppmuntra. Har du ambitioner att själv bli en av våra framtida ledare erbjuds möjligheter att delta i vårt Young Managers program där du får lära dig grunderna till ett framgångsrikt ledarskap och skapar kontakter med andra potentiella ledare inom koncernen.

KONTAKT