Anställa – Processen

För att komma igång med din karriär på KB Components finns tre alternativ. Antingen söker du en av våra lediga tjänster, söker ett av våra traineeprogram eller skickar du in en spontanansökan. Vi tar också med glädje emot studenter som önskar praktikplats eller vill skriva sitt examensarbete inom vår organisation.

Behovet att anställa initieras alltid från respektive avdelning och under anställningsprocessen deltar både HR, kollegor och ledare för att säkerhetsställa att du kommer att passa in i vårt team.

Vi genomför fördomsfria rekryteringar, där diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna inte förekommer. För att säkerställa att vi har en objektiv bedömning, använder vi standardiserade intervjumallar.

 

PROCESSEN

Behovsanalysen skapas internt och en kravprofil byggs upp. Det kan vara krav på utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper.
Lediga tjänster annonseras i första hand på hemsidan, jobbsökarsiter och sociala medier. I enstaka fall tar vi hjälp av rekryteringsbyråer för att finna lämpliga kandidater.

När vi fått in arbetsansökan så tittar vi på om du har den profil och kompetens som överensstämmer med vår kravprofil. Om den gör det så går vi vidare till intervjufasen.
Ofta kallar vi sökande till en kortare, första intervju där vi båda kan få en känsla för om vi skulle trivas ihop. Vid denna tidpunkt tittar vi på eventuella referenser. Därefter följer ytterligare en urvalsprocess.

Förutom den kompetens du besitter sätter vi stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom drivkraft och engagemang och ser det som en självklarhet att du ska växa med företaget. Vi förväntar oss att du med glädje deltar i vårt arbete med att ständig utvecklas och att du blir en bidragande spelare i vårt vinnande team. Snygga CV i all ära, men vi anser att det är oerhört viktigt att se personen bakom också. Vilka intressen, familj och erfarenheter har du?

Det är inte ovanligt att vi på nytt kallar till en intervju där vi har tagit in fler i arbetsgruppen för att träffa dig.

Hela rekryteringsprocessen kan ta ganska lång tid, men vi anser att det är viktigt för att hitta ”rätt person på rätt plats”.

Som anställd på KB Components blir du en viktig del av vårt team, en industriell elit som varje dag strävar efter att bli ännu bättre.

Du kommer under din anställning på KB Components lära känna vår verksamhet och utvecklas genom interna- och externa utbildningar samt genom det dagliga arbetet. Då vi är en global koncern kommer du även ta del av kulturer och arbetssätt från andra delar av världen.

Så här kan en annons se ut.

Anställa – Välkomna

Som nyanställd på KB Components är det viktigt att du känner dig välkommen och får en bra start på din nya arbetsplats. Första dagen välkomnas du av din chef/arbetsledare som tar emot och guidar dig runt i lokalerna så du får hälsa på nya kollegor.

Avdelningen ansvarar för att din arbetsplats är färdigställd inför din första arbetsdag. Eventuell dator, telefon och annan teknisk utrustning ska vara förberett och installerat på plats och klara att användas.

Det är viktigt för oss att du känner dig omhändertagen och trygg den första tiden och därför tilldelas du en fadder som har som uppgift att handleda dig genom våra rutiner samt se till att du snabbt blir en del av gemenskapen på företaget.

Ditt introduktionsprogram utformas av avdelningschefen och utgår från vilken tjänst du har samt vilka kunskaper som är nödvändiga för att du på bästa sätt ska komma in i ditt nya arbete och vilka personer som är av vikt för dig att träffa. För produktionspersonal utses en mentor för att du på ett smidigt och korrekt sätt ska lära dig samt sätta dig in i dina arbetsuppgifter under din första tid som anställd här på KB Components.

Förutom fadder/mentor så har alla medarbetare ett ansvar att få den nyanställda att känna sig välkommen och som en del i ett sammanhang genom gemensamma luncher, uppmuntrande att ta del av sociala aktiviteter efter arbetstid.

Kontakt