System- och konceptutveckling 

KB Components använder ett samarbetsbaserat system och en konceptutvecklingsprocess där kunder, leverantörer och andra parter är med för att fånga upp branschpraxis och ta fram tillförlitliga lösningar på specifika utmaningar. 

Genom att tillämpa en strikt APQP-process och engagera hela leverantörskedjan redan tidigt säkerställer vi en tillförlitlig och effektiv produktion redan från start, trots att produkterna ofta är förknippade med en hög grad av innovation. 

Kontakt