Effektiv verksamhet 

Produktionssystemet hos KB Components är anpassat för att optimera effektiviteten. Kombinationen av mycket avancerade och teknikintensiva produktionsenheter i Sverige med ett snabbt och flexibelt LCC-tillverkningsalternativ i Litauen skapar det bästa av två världar. Alla produktionsanläggningar leds enligt principerna för Lean Production och uppfyller kraven i standarderna ISO 9001 och ISO/TS16949. 

 

Våra automatiserade arbetsflöden är flexibla för att möjliggöra produktion av medelstora serier (10 000–200 000 enheter per år). Vår tillverkningsfilosofi för både automatiserad och manuell produktion bygger på poka-yoke-baserade system och processer för att det inte ska uppstå några fel alls. 

 

Läs mer om vårt koncept för Lean Production i KB Lean Enterprise