Tunga fordon

Tunga fordon är ett av KB Components största affärsområden. Bland våra kunder återfinns de flesta tunga fordonstillverkare, där vi agerar som både OEM-leverantör och primär leverantör. 

KB hjälper lastbilstillverkare att ta fram bättre och effektivare lösningar som deras professionella och krävande kundbas efterfrågar. 

Den enskilt viktigaste faktorn för en lastbilskund är driftstid. Det betyder att varje komponent måste göra det den ska, hela tiden. KB är en stor leverantör av kritiska delsystem som aldrig får svika, såsom motorkylning och utsläppskontroll. 

Vi har den spetskompetens och gedigna erfarenhet som krävs för att tillhandahålla kostnadseffektiva lösningar för utveckling, logistik och industrialisering.Interiör

Lastbilsinteriörer måste uppfylla mycket höga krav på visuell och funktionell kvalitet. Det kan till exempel handla om rätt ytglans, minimala skarvar och minsta möjliga ljud, vibrationer och ”gnissel och gnek” (NVH Noise, Vibration and Harshness). 

KB hjälper lastbilstillverkarna att ta fram bättre och effektivare interiörer för att möta behoven hos deras professionella och krävande kundbas. 

I vårt utbud av interiörsdetaljer finns bland annat instrumentpanelkluster och en mängd olika strukturella komponenter. Exteriör/drivlina 

Polymerkompositer är ett självklart lättviktsalternativ till metall som kan hjälpa fordonsindustrin att minska sin miljöpåverkan och öka lönsamheten. Det är avgörande att exteriördetaljer och applikationer för drivlinor i lastbilar håller för många och långa resor. KB tillverkar kritiska exteriördelar för lastbilar såsom sidoskydd. 

 

Tack vare vårt samarbete med Inxide AB kring X-TECH™ kan vi erbjuda strukturella lättviktskomponenter. Genom X-TECH™ kombinerar vi förstärkningsförmågan i kontinuerlig fiberarmering, till exempel RTM och påläggning av band, med den starka och komplexa formningsförmågan inom formsprutning eller formpressning. 


Kontakt

Anders Abrahamsson
anders.abrahamsson@kbcomponents.com