Kromning

Effektiv metallbeläggning på plastytor är avgörande för att säkerställa önskat utseende och önskad känsla och samtidigt optimera prestandan hos till exempel fordon och VVS-system. I takt med att nya lagkrav införs och hållbarhetsarbete får större betydelse tar kunderna allt mer hjälp av KB Components för att hitta alternativa metoder för kromning som ger så lite miljöpåverkan som möjligt.

De material som KB använder uppfyller inte bara lagkraven utan är handplockade för sina goda egenskaper i fråga om vidhäftningsförmåga och korrosionsskydd, särskilt akrylnitrilbutadienstyren (ABS-plast). I VVS-system borgar KB:s kraftfulla kromningsteknik för de bästa duschdetaljerna, synliga delarna och mekaniska komponenterna. 


Kontakt

Pär Nilsson
par.nilsson@kbcomponents.com