Miljöpolicy

KB Components skyddar personalens hälsa, miljön och naturresurserna. 

 

Detta uppnår vi tack vare att alla engagerar sig och deltar helhjärtat i vårt övergripande kvalitetsarbete genom att: 

  • Aktivt välja maskiner och utrustning som ger hög effektivitet och så liten miljöpåverkan som möjligt 
  • Uppfylla eller överträffa krav från gällande lagar och kunderna 
  • Arbeta aktivt med våra grannar och andra berörda parter för att förhindra buller, lukter och annan miljöpåverkan 
  • Arbeta aktivt med löpande förbättringar och processinriktade metoder 
  • Förebygga olyckor och utsläpp genom att fortlöpande analysera riskerna förknippade med en verksamhet