Miljöpolicy

KB Components värnar om personalens hälsa och utveckling, närmiljön och naturresurserna.

Detta gör vi genom allas engagemang och delaktighet i arbetet för miljön genom:

  • Att aktivt välja maskiner och utrustning som ger hög effektivitet och så liten miljöpåverkan som möjligt.
  • Att som ett minimum följa våra lagar och kundernas krav
  • Att aktivt arbeta med våra grannar och övriga intressenter när det gäller att förebygga buller, lukt och övrig miljöpåverkan.
  • Att aktivt jobba med ständiga förbättringar och processinriktad metodik
  • Att förebygga olyckor och utsläpp genom att kontinuerligt analysera riskerna vid verksamheten.
  • Att vidtaga försiktighetsmått för att förebygga utsläpp till vatten och luft
  • Att kontinuerligt arbeta med förbättringar som minskar vårt löpande energibehov
  • Att kontinuerligt arbeta med förbättringar som minskar vårt avfall
  • Att kontinuerligt sträva efter att ersätta kemikalier med mer miljövänliga alternativ
  • Att välja energi från förnyelsebara källor som vår egen solpanelsanläggning