Experter på material

Vår djupa kännedom om polymerer och kompositmaterial ger KB ett unikt erbjudande när det gäller såväl innovativa lösningar som en pålitlig och felfri produktion. 

Med vårt välutrustade materiallabb och vår erfarna och välutbildade personal kan vi erbjuda den bästa och senaste sakkunskapen för att stödja utvecklings-, konstruktions- och produktionsprocesserna.

Denna kunskap omsätter vi i praktiken för att lösa designproblem, minska antalet avvikelser och höjaprodukternas kostnadseffektivitet.

Kontakt