En världsledande teknikleverantör till marknadens mest krävande kunder

KB Gruppen firade 2017 sitt 70-års jubileum och har gått från ett litet familjeföretag till en global koncern. Vi omsätter idag drygt en miljard kronor och har över 800 anställda fördelade på sex olika produktionsenheter i Europa, Asien och Amerika. Våra största kunder återfinns inom fordonsindustrin, där vi levererar till bl. a. Volvo Cars, VW, Audi och Mercedes. Förutom fordonsindustrin betjänar vi betydande industrikunder såsom Kinnarps, FM Mattsson och Philips.

 

Som anställd på KB Components är du del av en industriell elit som levererar utveckling och produktion av högteknologiska polymera komponenter till marknadens mest krävande kunder. Vi bidrar till hållbar utveckling genom att tillsammans med våra kunder ta fram eneregieffektiva och återvinningsbara produkter för en bättre och grönare värld. Många av våra anställda är specialister med inriktning mot automation, formsprutning och verktygsframtagning men du finner även spetskompetenser inom andra områden, såsom försäljning, kvalitet, inköp och teknik.


VÅRA AVDELNINGAR

personal_Erik_Haraldsson2

LEDNING

Varje bolag inom KB Components har en lokal ledningsgrupp som driver utvecklingen av enheten och samordnar arbetet mellan avdelningarna. Den lokala ledningsgruppen leds av företagets VD och består av respektive avdelningschef.

Read More
ateljelena-kb-srgb-94_low2

INKÖP

Inköpsavdelningen arbetar med att finna duktiga leverantörer och att säkerställa att vi får så bra priser och villkor som möjligt. Arbetet med att finna nya leverantörer och förhandla fram globala avtal leds av teamet på huvudkontoret i Örkelljunga medan de dagliga avropen av material sköts av respektive enhet.

Read More
Sigita_IMG_3355_2

KVALITET

Att leverera korrekta produkter av jämn kvalitet har blivit en viktig konkurrensfaktor. Kvalitetsarbetet syftar därför till att involvera samtliga anställda i arbetet med att skapa stabila processer och att genomföra ständiga förbättringar.
Read More

ateljelena-kb-srgb-112_low

SÄLJ

Försäljningen samordnas globalt då många av våra kunder har produktion i flera av våra enheter. Alla större kunder har en KAM (Key Account Manager) som är kundens kontaktyta mot KB Components. Säljavdelningens viktigaste uppgift är att finna nya affärer och säkerställa att de produkter vi producerar är lönsamma.

Read More
ateljelena-kb-srgb-73_low

TEKNIK & PROJEKT

Teknik och Projektavdelningen består av konstruktörer, polymeringenjörer, kemiingenjörer och projektledare som bistår övriga avdelningar med teknisk kompetens och som tar över ansvaret för en ny produkt när kunden har lagt en order. Arbetet bedrivs lokalt på respektive enhet med ett par funktioner som av kostnads- och kompetensskäl har centraliserats till huvudkontoret.

Read More
ateljelena-kb-srgb-116_low

PRODUKTION

Produktionsavdelningarna är våra största avdelningar med ett stort antal anställda operatörer, materialpåfyllare, produktionstekniker, verktygsmakare, servicetekniker, lagermedarbetare m.m. Vi beskriver ofta produktionen som hjärtat i vår verksamhet då det är deras arbete som säkerställer att våra kunder varje dag får de produkter de behöver.

Read More
ateljelena-kb-srgb-69_low

EKONIMI/IT/HR

Ekonomi, IT och HR bistår övriga avdelningar med resurser, information och infrastruktur för att kunna lösa sina uppgifter. Här finner du redovisningsekonomer, produktionsekonomer, IT-tekniker och personalvetare.

Read More
ateljelena-kb-srgb-98_low

TEKNISK SERVICE/PPT

På Teknisk Service är vår huvudsakliga uppgift att sköta daglig drift och underhåll av maskinerna. Vi har Efecto programvara som felrapporterar när något inte fungerar eller går sönder akut. På så sätt leder och fördelar vi våra resurser och undviker produktionsstörningar.
Read More

ateljelena-kb-srgb-95_low

LOGISTIK

Logistikavdelningen består av planeringen och utleveransavdelningen. Här tar vi hand om våra kunders avrop och beställningar. Med hjälp av vårt ERP-system omvandlas kundbehoven till tillverkningsorders för produktionen och till beställningar till våra leverantörer.
Read More

Contact

Elisabeth Gyllenskiöld
elisabeth.gyllenskiold@kbcomponents.com