TEKNIK & PROJEKT

Teknik och Projektavdelningen består av konstruktörer, polymeringenjörer, kemiingenjörer och projektledare som bistår övriga avdelningar med teknisk kompetens och som tar över ansvaret för en ny produkt när kunden har lagt en order. Arbetet bedrivs lokalt på respektive enhet med ett par funktioner som av kostnads- och kompetensskäl har centraliserats till huvudkontoret.

Mats Nyberg arbetar som mättekniker vid vår enhet i Örkelljunga.

”Som mättekniker säkerställer du att produkter uppfyller kundernas geometriska krav. Mycket av mitt arbete sker med hjälp av våra programmerbara/CNC-styrda ko-ordinatmätmaskiner, som bland annat utrustats med laserskanner. Detta möjliggör både beröring- och beröringsfri mätning i samma mätprogram, som är direkt kopplat till 3D-ritning. Det är viktigt för mig att verka för att kravsättningen från våra kunder anpassas till moderna metoder, då ger ny teknik fantastiska möjligheter – effektiv utvärdering och lättförståeliga mätresultat. Att arbeta inom Teknik & Projektavdelningen ställer krav på att du är nyfiken och hela tiden är villig att lära dig mer och vidarebefordra din expertis både internt och till våra kunder.”