LOGISTIK

Logistikavdelningen består av planeringen och utleveransavdelningen. Här tar vi hand om våra kunders avrop och beställningar. Med hjälp av vårt ERP-system omvandlas kundbehoven till tillverkningsorders för produktionen och till beställningar till våra leverantörer. Vi förpackar godset och förbereder det för transport, ser till att samtliga skeppningsdokument tas fram och säkerställer att kunden får sina produkter i rätt tid och rätt kvalitet.

Kent Brickling är logistikchef på KB Components.

”Som logistikchef har jag ansvaret för att vi planerar produktionen utifrån de order och leveranstider vi har till våra kunder. Varje dag ställs vi på Logistik inför nya utmaningar och problem att lösa. Det är utvecklande och stimulerande att sitta i produktionens hjärta och få alla delar att klaffa så att kunderna får det som är beställt i rätt tid.  Efter mer än 30 år i företaget känns det fortfarande lika spännande och stimulerande att komma till jobbet.”