EKONIMI/IT/HR

Ekonomi, IT och HR bistår övriga avdelningar med resurser, information och infrastruktur för att kunna lösa sina uppgifter. Här finner du redovisningsekonomer, produktionsekonomer, IT-tekniker och personalvetare.

Elisabeth Gyllenskiöld arbetar som HR-chef på huvudkontoret i Örkelljunga.

”Mitt arbete innefattar allt från nyrekryteringar till att bistå vid omorganisationer och förhandlingar med våra fackliga representanter. Att arbeta för ett företag där ägarna och ledningen så tydligt framhåller vikten av Trivsel och Engagemang är väldigt stimulerande. Jag sitter med i styrgruppen för ”GPTW” och samarbetar mycket med de olika funktionscheferna. Tillsammans med externa konsulter bidrar vi till att nå våra mål genom utbildning inom ledarskap och personalfrågor”